Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek | Oktatási és Szakértő Bt.

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

Engedélyszám: E-000077/2014/D003
Óraszám: 6 óra

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Szakmai előképzettség: nem szükségesek
Előírt gyakorlat: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK:

A képzésben résztvevő a program befejezésével

  • olyan környezetvédelmi alapismereteket sajátít el, amely kapcsán erősödik környezetszeretete, motiválttá válik a környezet védelmére, a környezet óvására, szépítésére,
  • megismeri a környezettudatosság tartalmát, átlátja az ember erőszakos környezetformáló-szennyező tevékenységét az iparban, mezőgazdaságban és a lakosság körében, érzékeli ennek veszélyét,
  • átlátja az egyéni és közös felelősségvállalás, valamint a prevenció jelentőségét a környezetvédelemben,
  • környezettudatosabbá válik szemlélete, a munkahelyi és az azon kívüli tevékenysége során az emberi szükségletek és a természeti környezet között egyensúlyteremtésre törekszik,
  • mindennapi tevékenysége során takarékosabbá válik a vegyszerek-és egyéb veszélyes anyagok kezelésére, szelektív hulladékgyűjtésre, – közlekedése során a légszennyezés minimalizálására törekszik,
  • motivációt érez arra, hogy családját és tágabb környezetét is ösztönözze a környezetvédelemre.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK TANANYAGEGYSÉGE:

A tananyagegység megnevezése
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

A KÉPZÉS ZÁRÁSA:

A tananyagegység nem zárul vizsgával, az igazolás kiadásának feltétele az órákon való részvétel, megengedett hiányzás 1 tanóra.