Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Minőségcél 2021 | Oktatási és Szakértő Bt.

FELNŐTTKÉPZŐNK MINŐSÉGCÉLJAI
2021. évre

Az éves minőségcélok meghatározására alapelvek és adaptációs szempontjai

Felnőttképző Intézményünk Minőségpolitikája, Minőségügyi Rendszere kijelöli azokat a minőséggel kapcsolatos megközelítéseket, értékeket, amelyek alapján az Intézmény éves minőségcéljai meghatározhatóak. A felnőttképzést folytató intézményünk a MINŐSÉGCÉLOK évente történő meghatározása, és felülvizsgálata során, a hatályos Felnőttképzési törvényben, és a hozzá kapcsolódó rendeletekben leírtak szerint jár el. Stratégiai céljaink a felnőttképzés munkaerőpiaci igények szerinti, minőségi megvalósulása.

A MINŐSÉGCÉLOK meghatározása, felülvizsgálata, módosítása- a képzésért felelős vezető és az alkalmazottak véleményét figyelembe véve – a társaság képviseletére jogosult vezetők joga és feladata. A Fktv 1) 17. § (1). pontja kijelöli azokat a területeket, melyekhez az éves minőségcélokat meg kell határozni, és a megvalósulást értékelni kell.
A Társaság Képviseletére Jogosult Vezetők a fent hivatkozott jogszabályban előírt mutatókon túl, komplex, intézményi működésre vonatkozó minőségcélokat is megfogalmaznak, ha ezt a tartalmi munka, vagy a fejlesztés eredményessége miatt fontosnak ítélik. A Felnőttképző Intézmény minőségcéljait a két folyamatosan működő ügyfélszolgálati irodánkban kifüggesztve kihirdetjük,- teljesített képzési programonként folyamatosan értékeljük, – a teljesülés mértékének mutatóit a felnőttképzés információs rendszerében kihirdetjük.

Képzési programjaink megvalósulásának minőségcéljai, indikátorai 2021-ben:

A.) Célunk, hogy a képzési csoportjainkban a résztvevők elégedettségre utaló, vizsga előtti méréseink átlageredménye – anonim teszteken- meghaladja a 10-es skálán a 8-as szintet.
B.) Az „ A” képzési körhöz tartozó OKJ képzéseinken a csoportok vizsgaeredménye – az eredményességet gátló speciális helyzetektől eltekintve- 4-es feletti legyen. ( A speciális helyzet fogalom az alábbiakban konkretizált.)
C.) Az adott évben indított képzéseinken a képzésre jelentkezők lemorzsolódási aránya (a speciális körülményeket, élethelyzeteket kivéve) ne érje el a 15 %-ot,
A fenti minőségcélok teljesülésének értékelésekor speciális élethelyzetnek tekinthető pl.:
– ha munkaerőpiaci igény szerinti, uniós forrásból támogatott OKJ szerinti képzésnél nem beiskolázási feltétel a befejezett általános iskolai végzettség, és a Résztvevők iskolai végzettsége rendkívül heterogén, – érettségire épülő, magas modulszámú – pl. egészségügyi szakmacsoportba tartozó, – képzéseknél, ha a képzésben résztvevők 30 %-nál nyomon követhetőek a tanulási nehézség, – ha pl. multinacionális cég alkalmazásában álló Képzésben Részvevők külföldi szakmai gyakorlata miatt, a képző támogatja a vizsgahalasztási kérelmeket, stb.)
– lehet speciális helyzet a szülés, vagy betegség miatti lemorzsolódás is, stb.

A minőségi célkitűzéseink indoklása

3.1. Sikernek értékeljük, ha Intézményünk partnerközpontúan működik, – azaz a képzésben résztvevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók elégedettek, – mert a felnőttképzéssel és a felnőttképzési szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeiket, érdekeiket maximálisan kielégítjük.
3.2. A magas színvonalú felnőttképzéssel célunk, a képzési partnerek megtartása, – uniós forrásokból támogatott, vagy más jellegű országosan kiemelt projektekben további részvétel,
és ezáltal profitnövekedés, esetleg stagnálás.

  • A Minőségpolitika és a minőségcélok megvalósulásáért felelősek : a Társaság képviseletére jogosult vezetők.
  • Határidő a befejezett képzési programok szerinti értékelés, és a felnőttképzés információs rendszerbe lejelentés: folyamatos.
  • Az éves minőségcélok teljesülésének összesítő értékelése: 2021. december 31-ig.
  • Dokumentum: elégedettségmérések, és ezek kiértékelése, valamint a felnőttképzés információs rendszer.

Pusztamonostor, 2021. január 2.