Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Pályázati projektjeink | Oktatási és Szakértő Bt.

Pályázati projektjeink

Aktuális

1. TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „ A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” A projekt célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci   lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

Célcsoportjai:

 1. alacsony iskolai végzettségűek
 2. pályakezdő álláskeresők illetve a 25. életévüket be nem töltött álláskeresők.
 3. ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők.
 4. gyermekgondozás, vagy hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeiből adódnak.
 5. Ide tartoznak azok az álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek;, illetve gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.
 6. Azok akik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak.
 7. Legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők

2. TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok!”

Célja:

 • a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése,
 • a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése,
 • a felnőttek tanulási kedvének javítása,
 • a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.

Régi:

3. TÁMOP1.1.1/12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a TÁMOP-1.1.1-12/1 ”Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt megvalósításával kívánja elősegíteni a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci re-integrációját, sikeres foglalkozási rehabilitációját.

4. TÁMOP1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” projekt

A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal

 1. Szakképzetlenek, illetve elavult vagy nem hasznosítható szakmával rendelkező álláskeresők.
 2. Pályakezdő álláskeresők, illetve a 25 év alatti álláskeresők. Kizárólag munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevétele céljából álláskeresőként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatalok is bevonhatók. Preventív szolgáltatásban részesíthetők a nem nyilvántartott (pl. iskolai tanulmányokat folytató) fiatalok.
 3. A projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők.
 4. Akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek; illetve gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek. Álláskeresőként való nyilvántartásba vétel hiányában is bevonható az a személy, aki a projektbe való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy kereső tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az előzőekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a projektbe történő bevonásának időpontjában nem folytat kereső tevékenységet.
 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskeresők.

Tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: álláskeresőként legalább három hónapja regisztrált álláskeresők, vagy – nyilvántartási időtartamtól függetlenül – csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresők

5. TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0123 KOMP-HÁZ – Komplex Fejlesztő és Szociális Ház – hátrányos helyzetűek képzése, valmint munkaerőpiacon történő elhelyzésük segítése Nógrád megyében projekt”

A konstrukció célja, hogy a helyi igényekhez igazított innovatív kezdeményezések, újszerű kísérleti foglalkoztatási projektek kidolgozásával és megvalósításának támogatásával hatékony beavatkozások történjenek a munkaerőpiacon, valamint a projektekben kidolgozott módszerek és modellek beépüljenek a szakmapolitika fősodrába.

6. TÁMOP -2.1.3.A-12/1-2012-0879 támogatott (finanszírozott) munkahelyi képzések támogatása mikro, kis-és középvállalkozások számára

Célja: hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

7. TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-1208 támogatott (finanszírozott) munkahelyi képzés

8. TÁMOP-2.1.1-B „Lépj egyet előre! – Ápolási díjban részesülők képzési támogatása”

A Lépj egyet előre! képzési program elsősorban a szakképzetlen, a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű felnőttek számára nyújtott lehetőséget, hogy ingyen olyan szakmai képzettséget szerezzenek, amelyek aktuálisan a  legkeresettebbek az adott régió munkaerőpiacán, illetve megszerezhetők a szakképzés megkezdéséhez szükséges közismereti és szakmai kompetenciák

Ebben a szakaszban az 1993. évi III. tv. 40-44 § alapján ápolási díjban részesülő 18-62 év közötti felnőttek számára kínált olyan képzési lehetőséget, amellyel a hozzátartozó szakszerű gondozása mellett részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka vagy bedolgozói tevékenység keretében munkát is vállalhattak, vagy az ápolási szükséglet megszűnése után az ápoló újbóli elhelyezkedésére biztosított lehetőséget. Az erre az időszakra rendelkezésre álló 1,5 milliárd forint keretösszegből 2250 felnőtt képzésének támogatására volt lehetőség.

A program célcsoportjai:

 • a 6. osztálynál alacsonyabb végzettségűek
 • a legalább 6. osztályt végzettek
 • legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű szakképzetlenek
 • érettségizett szakképesítés nélküliek
 • szakképzettek, akik szakmájukra ráépülő magasabb szintű képzettséget szerezhetnek
 • elavult szakmával rendelkező felnőttek

9. TÁMOP-2.3.1/07/01 „Új pálya” projekt

Célja: elsősorban a közszférából elbocsátott alkalmazottaknak kíván segítséget nyújtani olyan képzések támogatásával, melyek segítik a közszférán kívüli elhelyezkedést.

Célcsoport: mindazok, akiknek a munkaviszonya 2006. július 1-jét követõen létszámleépítés miatt szûnt meg vagy a munkáltató írásban nyilatkozott, hogy a munkavállaló munkaviszonya egy éven belül megszûnik vagy akinek a teljes munkaidõs foglalkoztatása a 2006. július 1-jét követõ államigazgatási, illetve közigazgatási reformok kapcsán sorra kerülõ változások következtében alakul át részmunkaidõs foglalkoztatássá, kivéve akik prémium évek program alanyai lesznek), valamint regisztrált álláskeresõ pedagógus és egészségügyi végzettségû személyek (beleértve a pályakezdõket is)