Minőségpolitika

A felnőttképzés általános – társadalmi – célja: hogy az állampolgárok

 • meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak,
 • eredményesen tudjanak bekapcsolódni a munka világába,
 • és a felnőttkori tanulás, képzés révén életvitelük minősége javuljon, sikeresek legyenek életük során.

Az Oktatási és Szakértő Bt. működésének 19 éve alatt az előzőekben megfogalmazott társadalmi cél köré építkezve tűzte ki és valósította meg stratégiai céljait, és távlatban is a fentiekben megfogalmazott értékeket állítja Minőségpolitikája középpontjába.

Felnőttképzést szervező Intézményünk kezdettől elkötelezte magát a minőségi munka mellett,- és a minőségi munkát a fennmaradás zálogának tekinti.

Intézményünk ennek érdekében alakította ki a képzés minőségére vonatkozó intézményi stratégiáját, melyben a kinyilvánítja elkötelezettségét a felnőttképzési tevékenységének fontossága és magas színvonalú teljesítése mellett.

Minőségen a küldetésünk, jövőképünk hatékony és eredményes megvalósítását értjük, amely mérhető és kimutatható a munkatársak és a képzési szolgáltatásainkat igénybe vevő partnereink (felnőttképzésben résztvevők, oktatók, munkáltatók, vizsgaszervezők) elégedettségében, valamint a működési eredmények és a stratégia megvalósítását szolgáló célok egymáshoz közelítésében.

A presztízs/profit, – a működés, struktúra, menedzselés, a tartalmi munka területén, az eddig elért kimagaslóan jó működési eredmény, a Vezetők elkötelezettségével, szakmai felkészültségével, piaci szemléletével, folyamatos ellenőrzéssel-értékeléssel, fejlesztéssel, valamint a minőséget befolyásoló hátráltató tényezők elemzésével, megszüntetésével magyarázható.

A további színvonalas, sikeres felnőttképzési tevékenység érdekében Intézményünk a stratégiai céljai köré építi ki minőségbiztosítási rendszerét, – működteti, értékeli, dokumentálja, szabályozza működésének folyamatait.

Vállaljuk, hogy valamennyi partnerünk igényeit és elégedettségét figyelembe véve tovább építjük, szabályozzuk működésünket, eljárási rendet alakítunk ki a képzési programok indítására, megvalósítására, – folyamatosan fejlesztjük a felnőttképzéssel összefüggő szolgáltatási tevékenységünket, és ennek érdekében működtetjük minőségirányítási rendszerünket.

Az Intézményvezetés elkötelezett a jogszabályi rendelkezések teljesítésében, összhangban az oktatás-képzés etikai kódexével. A Társaság Minőségirányítási rendszerét a hatályos jogszabályi előírások szerint működteti, követi a változásokat és ezeket alkalmazza folyamatainak működtetése, illetve tervdokumentumainak elkészítése során.

Garanciák a felnőttképzésünk munkaerő-piaci igények szerinti, minőségi megvalósulására:

 • a vezetők elkötelezettsége, tervszerű, szakszerű szakértői munkája,
 • a partnereik teljes körű, mind színvonalasabb kiszolgálása, – a képzéseinken résztvevők képessé tétele a munkaerő-piac átlátására, önmenedzselésre, a személyiségüket érintő döntések meghozatalára, – ehhez az Intézményben korszerű képzési kínálat, és a legideálisabb felnőttképzési szolgáltatás, készségfejlesztés, ügyfélszolgálat, valamint egyéb tájékoztató tevékenység folyamatos aktualizálása,
 • a felnőttképzésben dolgozók és a képzéseken résztvevők számára hatékony munkavégzést segítő környezet kialakítása, – ideális, korszerűen felszerelt tanulási- és munkakörnyezet biztosítása, – a működési feltételek folyamatos fejlesztése.
 • eljárások kidolgozása az oktatók folyamatos továbbképzésére és minősítésére,
 • az oktatók és képzésben résztvevő munkatársak szakmai és anyagi motivációjának erősítése, – bevonásuk a minőségbiztosítás megvalósításába,

A Társaságunk felnőttképzési tevékenységét – a szakértői munka mellett – az alábbiak szerint bővíti:

 1. állam által elismert, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésekkel, valamint támogatott egyéb szakmai képzésekkel:
  • az elmúlt évben hatósági nyilvántartásba vett 12 OKJ szerinti (és ezek rész-szakképesítéseinek) Képzési Programját évente – a munkaerő-piaci igények szerint – 2-3 szakképesítés megszerzésére irányuló új képzési programmal bővíti,
  • munkaerő-piaci igény esetén elvégzi a 2014-ben nyilvántartásba vett „B” képzési körhöz tartozó képzési programjai „követelményrendszer szerinti „módosítását,
 2. önmenedzselési készség-képesség fejlesztés, és a képzési szükségletek felmérése, valamint munkajogi, munkaerő-piaci ismeretek területeken tovább fejleszti felnőttképzést kiegészítő  tevékenységét, és képzései hatékonyságát.
 3. a tartalmi munka korszerűsítéséhez konkrét feladatként képzési programok kidolgozását, tananyagtartalmak kidolgozását vállalja.

A Vezetés a Minőségirányítási rendszer létrehozásával felnőttképzési tevékenységének folyamatos fejlesztését, a képzésben résztvevők képzési igényeinek, értékeinek megismerését, teljesülését kívánja biztosítani.

Pusztamonostor, 2016.01.06.