Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Minőségpolitika | Oktatási és Szakértő Bt.

Minőségpolitika

Az intézmény minőségpolitikai nyilatkozata, a minőségre
vonatkozó stratégia

A Vezetők elkötelezettsége, a felnőttképzési tevékenység  minőségre vonatkozó stratégia.

Minőségpolitikánk jelöli ki azokat a minőséggel kapcsolatos értékeket, megközelítéseket, amelyek alapján  a „minőségi felnőttképzés „ meghatározható.

A felnőttképzés általános – társadalmi – célja,  hogy az állampolgárok

  • meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak,
  • eredményesen tudjanak bekapcsolódni a munka világába,
  • a felnőttkori tanulás, képzés révén életvitelük minősége javuljon, – sikeresek legyenek életük során.

Az Oktatási és Szakértő Bt. vezetése, működésének 24 éve alatt, az előzőekben megfogalmazott  társadalmi cél köré építkezve tűzte ki, és magas színvonalon valósította meg felnőttképzési tevékenységét.

Intézményünk távlatban is a fentiekben megfogalmazott értékeket állítja stratégiai célja és Minőségpolitikája középpontjába. Továbbra is elkötelezi magát a minőségi felnőttképzés  mellett,- és a minőségi munkát a fennmaradás zálogának tekinti. Ennek érdekében alakította ki a képzés minőségére vonatkozó intézményi stratégiáját, melyben kinyilvánítja elkötelezettségét a felnőttképzési tevékenység fontossága és magas színvonalú, munkaerőpiaci igények szerinti teljesítése mellett.

„Minőségpolitikánk és stratégiai céljaink fókuszában a felnőttképzés  munkaerőpiaci igények

szerinti, minőségi megvalósulása áll.”

Minőségen a küldetésünk, jövőképünk hatékony és eredményes megvalósítását értjük, amely mérhető és kimutatható a munkatársak, oktatók és a képzési szolgáltatásainkat igénybe vevő partnereink (felnőttképzésben résztvevők, oktatók, munkáltatók, vizsgaszervezők) elégedettségében, valamint a stratégiai céljaink  és a működési eredményünk egymáshoz közelítésében.

A színvonalas, sikeres felnőttképzési tevékenység érdekében Intézményünk a fentiekben megfogalmazott stratégiai céljai köré építette ki  Minőségirányítási Rendszerét, – és működteti, értékeli, szabályozza, dokumentálja a Rendszer működésének folyamatait.

       A presztizs/profit, – a működés, struktúra, menedzselés, a tartalmi munka területén, eddig elért kimagaslóan jó működési eredmény a  vezetőink elkötelezettségével, szakmai felkészültségével, piaci szemléletével, és folyamatos ellenőrzéssel-értékeléssel, fejlesztéssel, változásmenedzseléssel, valamint a minőséget befolyásoló hátráltató tényezők  elemzésével és kiküszöbölésével magyarázható.

  1. A felnőttképző és az oktatók minőségirányítással kapcsolatos felelőssége

Intézményünk – a fent  leírtak szerint nyilvánította ki elkötelezettségét a minőségi munka mellett, –  a  minőségi munkát a fennmaradás zálogának tekinti. Ennek érdekében a Társaság Képviseletére Jogosult Vezetők folyamatosan követik a jogszabályi változásokat, – és szükség szerint aktualizálják a felnőttképzési tevékenységgel összefüggő  működést. A stratégiai célok, és a  még korszerűbb, hatékonyabb működés érdekében belső-külső továbbképzéseken szerzett  tapasztalatokkal  folyamatosan fejlesztik  saját és az oktatók, munkatársak, minőségügyi, ill. a változás- és intézmény menedzseléssel  kapcsolatos ismereteit.

Az Intézményvezetés a Minőségpolitikai nyilatkozatában megfogalmazott társadalmi cél, és  a hatályos felnőttképzési jogszabályok köré építkezve dolgozta ki, és  működteti  Minőségügyi Rendszerét.

   A Felnőttképző Intézmény minden szakmai munkatársa, a  felnőttképzéssel összefüggő feladatainak teljesítése során, kötelezettséget vállal a minőségügyi dokumentumban foglaltak megvalósulásáért,- a felnőttképzés tartalmi fejlesztésérért, a partneri elégedettség növeléséért,- a tárgyi-személyi feltételek biztosításáért, – a  felnőttképzési szoláltatások, és az ügyfélszolgálat tökéletesítéséért.

Az intézmény technikai munkatársai az intézményi légkör, az egészséges-, higiénés  tárgyi környezet fenntartása, szépítése révén vesznek részt a minőségi munkában.

Az Intézményvezetés segíti, hogy az alkalmazottakat, oktatókat  a minőségi  követelményeket, és a minőségirányítással kapcsolatos feladatukat, felelősségüket átlássák, és aktívan részt vegyenek a  felnőttképzés stratégiai céljainak megvalósításban.

Az Oktatási és Szakértő Bt. Képviseletére jogosult Vezetői a minőségpolitikájának, minőségcéljainak teljesülését minden évben kiértékeli és több információs csatornán kihirdeti.

Pusztamonostor, 2021. 01.02.