Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Jogszabályok | Oktatási és Szakértő Bt.

Jogszabályok

Letöltés Hatályos * Hatályba lépés Közlöny száma
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2015. I. 1-től 2012. I. 1. 2011/160
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2014. VII. 16-tól 2013. VII. 2. 2013/96
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 2014. I. 1-től 1996. VII. 24. 1996/59
14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól 2015. I. 1-től 2014. IV. 2. 2014/48
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről 2015. I. 1-től 2014. I. 5. 2013/201
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 2015. I. 1-től 2013. XII. 14. 2013/208
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról 2015. I. 1-től 2013. XII. 14. 2013/208
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 2014. XII. 15-től 2012. VII. 01. 2012/88
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 2014. V. 2-től 2012. IX. 1. 2012/106
315-2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 2014. XII. 15-től 2013. IX. 01. 2013/141
393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 2014. XII. 15-től 2013. XI. 14. 2013/186
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2015. II. 20-tól 2012. IX. 1. 2012/111
37/2013. (V.28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 2013. V. 30–tól 2013. V. 30. 2013/82.
41/2013. (V.28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 2013. V. 29-től 2013. V. 29. 2013/82.