Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Tisztítás-technológiai szakmunkás | Oktatási és Szakértő Bt.

Tisztítás-technológiai szakmunkás

OKJ 32 853 03

Engedélyszám: E-000077/2014/A020

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-540 óra.

 

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

Szakmai előképzettség:

 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
 • Elméleti képzési idő aránya: 30 %
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
 • Szintvizsga: –

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(-ök), foglalkozás(-ok): 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör (ök)

3.1.2.

9112

 

 

Intézményi takarító és kisegítő

Gyermekintézmény-takarító

3.1.3.

Irodatakarító

3.1.4

Kórháztakarító

3.1.5

Lakóépület-takarító

3.1.6

Medencetakarító

3.1.7

Szállodatakarító

3.1.8.

9114

 

 

 

Járműtakarító

Autóápoló,

3.1.9.

Autókozmetikus

3.1.10.

Autómosó

3.1.11.

Buszmosó,

3.1.12.

Gépkocsimosó

3.1.12.

Hajómosó, belső takarító

3.1.13.

Kamionmosó,

3.1.14.

Kocsimosó

3.1.15.

Kocsitakarító

3.1.16.

Konténermosó

3.1.17.

Repülőgép-takarító

3.1.18.

Troli mosó

3.1.19.

Vasútikocsi-takarító

3.1.20.

9115

Ablaktisztító Ablaktisztító

3.1.21.

9119

 

Egyéb takarító és kisegítő

Tartálytisztító, olajtartályok tisztítása

3.1.22.

Üzemi takarító

3.1.23.

Zsomptakarító

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.

 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • – betartani és betartani a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket
 • – betartani és betartatni a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket
 • – megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat
 • – alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket
 • – tisztázni a körülményeket és a feladatot, illetve dönteni a megvalósítási megoldásairól
 • – a megfelelő eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert megválasztani
 • – előkészíteni az eszközrendszert, és előkészülni a munkavégzésre
 • – eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket
 • – fertőtleníteni a felületeket
 • – elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását
 • – lezárni a feladatok teljesítését és átadni a kész területet
 • – tervezni, szervezni a saját feladatait
 • – dokumentáltan átadni a kész területet

 

Kapcsolódó szakképesítések:

 

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

31 853 05

Intézménytakarító részszakképesítés

3.3.4.

31 853 06

Önjáró felülettisztító gépkezelő részszakképesítés

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK:

 

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

.

azonosító száma

megnevezése

4.2

11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.

4.3.

11848-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II.

4.4.

11847-16 Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek

 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK:

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3

11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I. gyakorlati

5.2.4.

11848-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II. gyakorlati

5.2.5.

11847-16 Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek gyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek I.

A vizsgafeladat ismertetése:

 • 20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, az elvárható normaidő szerint minimum 15-15 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.
 • A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépek kezelése

A vizsgafeladat ismertetése:

 • 20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint legalább, egy vezetőüléses géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, minimum 30 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben, a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.
 • A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek II.

A vizsgafeladat ismertetése:

 • 20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített minimum 45 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben, a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.
 • A vizsgafeladat időtartama: 75 perc.
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése:-
 • A vizsgafeladat ismertetése:-
 • A vizsgafeladat időtartama: –
 • A vizsgafeladat súlyaránya:-

 

Szóbeli vizsgatevékenység –

 • A vizsgafeladat megnevezése:-
 • A vizsgafeladat ismertetése:-
 • A vizsgafeladat időtartama: –
 • A vizsgafeladat súlyaránya:-

 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

EGYEBEK:

Jelen rendeletben szabályozott Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés egyenértékű az alábbi korábban megszerezhető szakképesítésekkel:

 • 31 7899 03 Takarító
 • 31 814 01 0000 00 00 Takarító
 • 31 853 07 10000 00 00 Tisztítás-technológiai szakmunkás
 • 32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás