Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Szupervízió | Oktatási és Szakértő Bt.

Szupervízió

saját élményű tanulási folyamat

Engedélyszám: E-000077/2014/D005
Óraszám: 40 óra

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Szakmai előképzettség: legalább alapfokú iskolai végzettség
Előírt gyakorlat: 2 év (szociális-, gyermekjóléti, gyermekvédelmi-, egészségügyi, nevelési-oktatási intézmény valamelyikében munkavégzés)
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

 

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK:

 • A képzésben résztvevőnek a kurzus elvégzése után:
  igényévé válik a saját élmény szupervízió, amelyben megtapasztalhatja az önreflexió élményét, jobban megismeri önmagát, mint szakembert, átlátja saját személyiségének szerepét a munkájában,
 • munkahelyi kontextusban felmerülő kommunikációs és együttműködési problémákra reflektáló módszereket, technikákat tanul, ráérez arra, hogy mikor és miért szükséges számára a szupervízió,
 • több szupervíziós lehetőséget ismer meg, képesség válik kiválasztani számára leginkább megfelelőt és hozzáférhetőt, megismeri az esetmegbeszélés, esetismertetés szupervíziós jelentőségét,
 • képessé válik a munkája során felmerülő akut vagy aktuális szakmai és emberi konfliktustapasztalatok mentális feldolgozására, felismerésére, és erőforrássá alakítására,
 • munkahelyén olyan konstruktív szervezeti kommunikáció és vitakultúra felépítésére törekszik, amelyben – a kliensek érdekében – a hatékonyság és a munkahelyi protokoll megvalósítás kerül fókuszba,
 • átlátja a csoport belső erőforrásainak feltérképezése, megtalálása, mozgósítása és a szervezet „működési optimumának” beállítása, fenntartása közötti pozitív viszonyt,
 • képes a döntési struktúrák, kompetenciahatárok egyértelművé tételére, a döntésképesség fokozására, a döntéshalogatás megszüntetésére,
 • felismeri a kiégés figyelmeztető jeleit, a kiégés elleni védekezés és a reális önismeret kialakításának néhány technikáját a stressz-jelenségek kezelésére, a burn-out megelőzése érdekében képes alkalmazni,
 • módszereket ismer meg és alkalmaz az önmaga számára legmegfelelőbb aktív-passzív pihenésre és rekreációra.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

A tananyagegység megnevezése
A szupervízió folyamatának nyitása, kezdete (A segítés-támogatás-fejlesztés lélektani alapjai és készségei)
Szupervízió alapú fejlesztés – az önreflektív tanulás (Saját élményű csoportmunka)

A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 A szupervízió folyamatának nyitása, kezdete
(A segítés-támogatás-fejlesztés lélektani alapjai és készségei)
 írásbeli
 Szupervízió alapú fejlesztés – az önreflektív tanulás
(Saját élményű csoportmunka)
 írásbeli

 

A KÉPZÉS ZÁRÁSA:

Az elméleti és a gyakorlati oktatásról a hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 20%-ot.
A képzésben résztvevő az első tananyagegységeknél készített „rekreációs programját” és a kitöltött tesztjeit felhasználva „önértékelést” végez.