Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Szociális gondozó és ápoló | Oktatási és Szakértő Bt.

Szociális gondozó és ápoló

OKJ 34 762 01

szocialis-gondozo-es-apolo

Engedélyszám: E-000077/2014/A001
Óraszám: 1300 óra ( elmélet 60%, gyakorlat 40%)

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

azonosító száma megnevezése
10569-16  Gondozási-ápolási alapfeladatok
 10570-16  A szükségletek felmérése
 10571-16  Sajátos gondozási feladatok
 10572-16  Gondozási-ápolási adminisztráció
11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
  • „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása”;
  • „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 gépelt oldal terjedelemben);
  • „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok”
 • A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
 • Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező, szakember irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE

azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 10569-12  Gondozási-ápolási alapfeladatok  gyakorlati , írásbeli
 10570-16  A szükségletek felmérése  gyakorlati
 10571-16  Sajátos gondozási feladatok  gyakorlati
 10572-16  Gondozási-ápolási adminisztráció  gyakorlati
 11497-12  Foglalkoztatás I.  írásbeli
 11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI:

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Napi ápolási–gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális intézményben, amely során egy–egy vizsgázó egy–egy ellátott mellett tevékenykedik.
 • A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
 • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.
 • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt szükségletfelmérést és naplót a tereptanár vagy a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54 § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsátási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.