Szociális asszisztens

OKJ 54 762 02

szocialis-asszisztens

Engedélyszám: E-000077/2014/A003
Óraszám: 1300 óra

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

azonosító száma megnevezése
 10525-12  A szociális ellátás általános tevékenységei
 10559-12  Elsősegély-nyújtási feladatok
 10527-12  A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 10558-12  Önálló szociális segítő feladatok
 10562-12  Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok
 10563-12  Szociális munka adminisztrációja
 11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 11499-12  Foglalkoztatás II.
 10525-12  A szociális ellátás általános tevékenységei

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
 • „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”
 • „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló” ;
 • „Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve”;
 • „A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok”
 • „Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat” a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
 • 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
 • Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti  és gyermekvédelmi ellátórendszer  intézményeiben,  tereptanár  végzettséggel  rendelkező  szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE 

azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 10525-12  A szociális ellátás általános tevékenységei  írásbeli, gyakorlati
 10559-12  Elsősegély-nyújtási feladatok  gyakorlati
 10527-12  A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai  írásbeli
 10558-12  Önálló szociális segítő feladatok  gyakorlati
 10562-12  Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok  gyakorlati
 10563-12  Szociális munka adminisztrációja  gyakorlati
 11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  írásbeli
 11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
 11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI:

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése:

 • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült – előzetesen leadott és értékelt– záródolgozat készítése és bemutatása.
 • A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % (záródolgozat készítése: 20%, bemutatása: 20%)

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga.

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a szociális segítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák.
 • A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
Szóbeli vizsgatevékenység

A)
A vizsgafeladat megnevezése: A szabadidős program ismertetése.
A vizsgafeladat ismertetése:

 • Az előzetesen megvalósított szabadidős vagy rekreációs program ismertetése egy központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.
 • A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő: nincs)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B)

A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei
A vizsgafeladat ismertetése:

 • A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei témakörből központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.
 • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt dokumentumokat a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54 § (2) a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsátási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.