Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Szakács | Oktatási és Szakértő Bt.

Szakács

OKJ 34 811 04

szakacs

Engedélyszám: E-000077/2014/A005
Óraszám: 900-1300 óra

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben, háztartásokban.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

azonosító száma megnevezése
 11518-16  Élelmiszerismeret
 11561-16  Gazdálkodási ismeretek
 12096-16  Szakács szakmai idegen nyelv
 12094-16  Ételkészítési ismeretek alapjai
 12095-16  Etelkészítési ismeretek
 11519-16  Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
 11497-12  Foglalkoztatás I.
 11499-12  Foglalkoztatás II.

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE

A B C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 11518-16  Élelmiszerismeret írásbeli
 11561-16  Gazdálkodási ismeretek írásbeli
 12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv szóbeli
 12094-16  Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlati
 12095-16 Ételkészítési ismeretek gyakorlati
 11519-16  Ételmiszerbiztonsági alapismeretek írásbeli
 11497-12  Foglalkoztatás I. írásbeli
 11499-12  Foglalkoztatás II. írásbeli

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A)

 • A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítés alapja
 • A vizsgafeladat ismertetése: A kihúzott tétel alapján munkatervet állít össze ( időtartam 20 perc, súlyarány 10%)
 • A vételezési jegy alapján leves betéttel, köret, főzelék feltéttel, étel kiegészítő saláta, egyszerű tésztaétel ételcsoportokból kétféle étel elkészítése és tálalása minimum három adagban. ( időtartam 120 perc, súlyarány 90%)
 • A vizsgafeladat időtartama: 140 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

B)

 • A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítési ismeretek
 • A vizsgafeladat ismertetése: A kihúzott tétel alapján munkatervet állít össze ( időtartam 20 perc, súlyarány 10%)
 • A vételezési jegy alapján két étel elkészítése (meleg előétel, hideg előétel vagy főétel és befejező fogás, lehetőség szerint korszerű konyhatechnológia alkalmazásával), és tálalása minimum három adagban
 • ( időtartam 120 perc, súlyarány 90%)

 

 • A vizsgafeladat időtartama: 140 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

 Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A szakács szakma ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A központi írásbeli vizsgatevékenység magába foglalja az ételkészítés alapjai és ételkészítési ismeretek, a gazdálkodási ismeretek ( ennek részeként a szakmai számításokat ) az élelmiszer ismeret és az élelmiszerbiztonsági alapismeretek keretében tanultakat az alábbi arányok szerint.
 • ételkészítés alapjai 20%
 • ételkészítési ismeretek 15%
 • gazdálkodási ismeretek 35%
 • élelmiszerismeret 20%
 • élelmiszerbiztonsági alapismeretek 10%
 • A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Konyhai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A központi tételsor alapján a technológiai ismeretekből és egy-egy konkrét ételcsoporthoz tartozó ételek készítésének ismertetéséből számol be, valamint szakmai szöveget fordít idegen nyelvből és idegen nyelven kommunikál a vizsgabizottsággal.

 •  A vizsgafeladat időtartama: 55 perc (felkészülés 35 perc fordítással együtt, válaszadás 15 perc ételkészítés alapjai és ételkészítési ismeretek+5 percidegen nyelv)
 • A szóbeli vizsgán belül az értékelés súlyaránya: idegen nyelv: 20%, ételkészítés 80% )
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgáján az Ételkészítési ismeretek alapjai és az Ételkészítési ismeretek gyakorlati vizsgatevékenység összevontan végezhetők.

A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgájának feladata egyben háromfogásos menüsort kell, hogy kiadjon. A tételsornak le kell fednie az Ételkészítési ismeretek alapjai és az Ételkészítési ismeretek modulok ételcsoportjait.

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A gyakorlati és szóbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt részfeladatok külön- külön legalább 51%-osra értékelhetők. Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt részfeladatok külön- külön legalább 41%-osra értékelhetők.

Amennyiben az adott vizsga feladatban az egyik részfeladat nem éri el a megadott %-os értéket az adott vizsgatevékenységet meg kell ismételni.