Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs | Oktatási és Szakértő Bt.

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

OKJ 54 140 02

pedagogiai-csaladsegito-munkatars

Engedélyszám: E-000077/2014/A011
Óraszám: 966 óra

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

azonosító száma megnevezése
 11464-12  Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 11467-12  Oktatási tevékenység
 11468-12  Kapcsolat a családokkal
 11469-12  Családpedagógiai gondozás
 11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 11499-12  Foglalkoztatás II.
 11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
 • Előzetesen elkészített záródolgozat leadása.

A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE

A B C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 11464-12  Pedagógiai, pszichológiai feladatok  szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
 11467-12  Oktatási tevékenység  szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
 11468-12  Kapcsolat a családokkal  szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
 11469-12  Családpedagógiai gondozás  szóbeli/írásbeli/gyakorlati – képző határozza meg
 11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  írásbeli
 11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
 11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI:

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

 • Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz készítése.

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati tételek konkrét tartalmáról a vizsgázókat a képző illetve vizsgaszervező intézmény nem tájékoztathatja. A tételek az óvodai, iskolai neveléshez, oktatáshoz, azok előkészítéséhez, illetve családgondozáshoz kapcsolódnak.
 • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Megadott információk alapján pedagógiai, vagy pszichológiai esszé készítése/ kapcsolatfelvétel a családdal/család megismerésének részletes leírása.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A korábban elkészített és értékelt záródolgozat védése és prezentálása

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A vizsgázó a szóbeli tételsorként megjelölt témák közül szabadon választhat. A választott témát a záródolgozatok tartalmi és formai szabályainak megfelelően készíti el, beépítve szakmai gyakorlatának tapasztalatait. A dolgozat terjedelme: min. 20., max. 40 oldal. A képzést szervező intézmény szakértői (tanárai, előadói) a záródolgozatokat írásban értékelik.
 • A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza
 • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %