Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Óvodai dajka | Oktatási és Szakértő Bt.

Óvodai dajka

OKJ 32 140 01

ovodai-dajka

Engedélyszám: E-000077/2014/A002
Óraszám: 320 óra ( elmélet 60%, gyakorlat 40%)

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

azonosító száma megnevezése
 11470-16  Óvodai nevelési feladatok
 11688-16  Gondozás és egészségnevelés
 11543-16  Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
 11544-16  Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

  • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
  • 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményekben.

A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE 

A B C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
szám
megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 11470-16  Óvodai nevelési feladatok  írásbeli
 11688-16  Gondozás és egészségnevelés  írásbeli
 11543-16  Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében  írásbeli
11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében írásbeli

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI:

 
Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az óvodai nevelés, gondozás, takarítás  gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése:

  • A gyakorlati vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított szituációs tételek alapján történik. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A vizsgázó a vizsgatevékenység során a képző intézmény szakértői által összeállított tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A tételek az óvodai dajka, gondozási, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli programokban történő segítségnyújtáshoz, a játék és eszközhasználathoz kapcsolódó élethelyzeteket, szituációkat, feladatokat tartalmazhatnak. A vizsgázó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti.
  • A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
  • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
Központi írásbeli vizsgatevékenység: – nincs
Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

  • A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a központilag meghatározott tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák.
  • A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
  • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %