Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Munkára-,és munkahely megtartására felkészítő képzés | Oktatási és Szakértő Bt.

Munkára-,és munkahely megtartására felkészítő képzés

PÁLYAORIENTÁCIÓ

Engedélyszám: E-000077/2014/D004
Óraszám: 86 óra

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Szakmai előképzettség: nem szükségesek
Előírt gyakorlat: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

Előzetesen elvárt ismeretek: írás, olvasás, számolás és általános kommunikációs készség.

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK:

A képzésben résztvevő

  • ember- és önismeretre tesz szert, és ezáltal magabiztosabbá válik,
  • olyan feszültség- és szorongásoldó módszereket, konfliktuskezelő technikákat sajátíthat el, melyek segítségével energiáit a valós problémák kezelésére fordítja, és a munkavégzés során képes lesz kezelni a stresszt és a konfliktusokat,
  • a derűlátó, sikerorientált szemléletmód és a belső kontrolosság formálódásával képessé válik pozitív gondolkodásra, reális életcélok megfogalmazására,
  • átlátja a mai munkaerő-piaci igényeket, értékeket, érdekeket, elvárásokat,
    ismereteket szerez pályáról, szakmai szereplőkről, státuszokról, munkahelyi hierarchiáról, munkáltatói, munkavállalói jogokról, kötelezettségekről,
  • szocializációs normákat, szokásokat, szabályokat, szerepeket sajátíthat el, ezáltal el tudja érni, hogy egy adott munkahelyi közösség elfogadja, befogadja,
  • fejlődik önmenedzselési képessége, aktuális ismereteket sajátít el a munkahely megszerzés és megtartás módszereiről, technikákról, interjúkról és a munkaerő kiválasztás általános protokolljáról,
  • képesség válik a munkahelyen és azon kívüli környezetben is az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK TANANYAGEGYSÉGEI:

A tananyagegység megnevezése
Önismeret, önkontroll, egyéni hatékonyság növelése
Munkaerőpiaci-ismeretek, álláskeresési technikák, önmenedzselés, pályaorientáció, szakmai protokoll
Környezet-fenntarthatósági ismeretek, egészséges életmód

A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
Önismeret, önkontroll, egyéni hatékonyság növelése  írásbeli
Munkaerőpiaci-ismeretek, álláskeresési technikák,
önmenedzselés, pályaorientáció, szakmai protokoll
 írásbeli
Környezet-fenntarthatósági ismeretek, egészséges életmód  A modul nem zárul vizsgával, az igazolás kiadásának feltétele az órákon való részvétel.

 

A KÉPZÉS ZÁRÁSA:

Valamennyi modulzáró vizsga eredményes, minimum 51%-os teljesítése.
Az elméleti és a gyakorlati oktatásról a hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 20%-ot.