Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
A képzési programok megvalósulására vonatkozó minőségcélok | Oktatási és Szakértő Bt.

A képzési programok megvalósulására vonatkozó minőségcélok

I. Az éves minőségcélok meghatározására alapelvek és adaptációs szempontok

Felnőttképző Intézményünk Minőségpolitikája kijelöli azokat a minőséggel kapcsolatos megközelítéseket, értékeket, amelyek alapján az Intézmény éves minőségcéljai meghatározhatóak. Minőségpolitikánk és stratégiai céljaink fókuszában a felnőttképzés munkaerő-piaci igények szerinti, minőségi megvalósulása áll.

Minőségpolitikát és minőségcélokat eszköznek tekintjük a minőségirányítási rendszerünk fejlesztéséhez, ezért fontosnak tartjuk évenkénti felülvizsgálatukat.

A minőségcél meghatározás funkciója, célja:

az intézmény különböző részlegeiben dolgozókkal, és a szolgáltatást igénybevevőkkel a fejlesztési kötelezettségek tervezettségének, minőségi szintjének megismertetése,  tudatosítása.

A felnőttképzést folytató intézményünk a MINŐSÉGCÉLOK évente történő meghatározása, felülvizsgálata és módosítása során, valamint a hatályos Fktv.14. § (2) pont szerinti külső intézményi értékelés lebonyolításakor az előzőekben hivatkozott (ill. az adott időszakban hatályos) törvényben és rendeleteiben leírtakat alkalmazza.

A MINŐSÉGCÉLOK meghatározása, felülvizsgálata, módosítása a képzésért felelős vezetők és az alkalmazottak véleményét figyelembe véve – a Társaság Képviseletére Jogosult Vezetők joga és feladata.

Az Intézmény felelős Vezetői döntik el, hogy a képzési programokhoz kötelezően meghatározott minőségcélok mellett, határoznak-e meg az adott évre egyéb minőségcélt.

A komplex működésre vonatkozó minőségcél megfogalmazására abban az esetben kerül sor, ha a Menedzsment (Társaság Képviseletére Jogosult Vezetők) ezt a tartalmi munka, vagy a fejlesztés eredményessége miatt fontosnak ítélik.

Az ilyen jellegű minőségcélok az Önértékelés-fejlesztési terv részében kerül megfogalmazásra, és az ügyfélszolgálati irodákban kifüggesztve kerül kihirdetésre.

A minőségcélok tervezésénél általános alapelv: a közérthetőség és mérhetőség.

Az éves minőségcélhoz megtervezzük:

 • a sikerkritériumokat
 • a minőségcél megvalósulásáért felelős személyt / vagy személyeket,
 • a résztvevők körét – a tevékenységben résztvevőket
 • a megvalósulási formát és a nyomon-követést,
 • a megvalósuláshoz szükséges erőforrásokat,
 • és amennyiben szükséges, a fejlesztési elképzeléseket.

A Képzési programok megvalósulásához rendelt – a hatályos jogszabályokban kötelező feladatként megfogalmazott – minőségcélok, a Képzési Programok mellékletét képezik.

II. A Minőségpolitikánk sikerkritériumai, és a minőség mutatói (indikátorai)

1. Intézményünk jogi keretek szerint működik, és a felnőttképzéssel összefüggő szakmai követelményeit a hatályos jogszabályok szerint minőségi szinten teljesíti.

A megvalósulás minőségi (hatékonysági) mutatói (indikátorai):

A) A minőségbiztosítási rendszer aktualizálása, – a vezetői átvizsgálások száma:

Indikátor (mutató): megtörtént, vagy nem történt meg a hatályos jogszabályok szerinti átvizsgálás, aktualizálás

Dokumentum: jegyzőkönyv, vagy jegyzőkönyvek

B) Intézményi ellenőrzést, értékelést végző szakértők elégedettsége

Indikátor (mutató): az éves ellenőrzések száma, és a feltárt hiányosságok jellege, minőségügyi hatása:

súlyosminimális tartalmi/formainincs hiányosság

Dokumentum: szakértők, ill. a képzést finanszírozók ellenőrzést összegező jegyzőkönyvei

C) A képzés feltételrendszerére, és az egészségek, biztonságos környezetre vonatkozó elégedettségmutatók:

Indikátor (mutató): az adott évben megvalósult képzések elégedettségmérő lapján, az ide vonatkozó kérdésekre adott válasznál 7 fölötti átlag a 10-es skálán,

Dokumentum: kiértékelések, felnőttképzés információs rendszerébe a jelentések

2. Sikernek értékeljük, ha Intézményünk partnerközpontúan működik, – azaz a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel, és a felnőttképzési szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit, érdekeit kielégítjük.

A megvalósulás minőségi (hatékonysági) mutatói (indikátorai):

Indikátorok (mutatók):

 1. az uniós, állami, és munkahelyi forrásból támogatott képzések száma
 2. az elégedettségre utaló méréseink átlageredménye meghaladja a NSZFH és az OSAP által közzétett áltagos felnőttképzési mutatókat
 3. a képzésre jelentkezők lemorzsolódási aránya (a speciális körülményeket, élethelyzeteket kivéve) nem éri el a 15 %-ot, (Speciális körülmény lehet pl.: – ha egy OKJ szerinti képzéshez nem szükséges befejezett iskolai végzettség, – vagy a képzési motivációk között meghatározó a havi (minimálbér) anyagi támogatás)
 4. Az uniós forrásokból támogatott, vagy más jellegű országosan kiemelt projektekben további részvétel (profitnövekedés, esetleg stagnálás)

Dokumentum: elégedettségmérések kiértékelése, és a felnőttképzés információs rendszere

A Minőségpolitika és a minőségcélok megvalósulásáért felelősek:

a Társaságunk képviseletére jogosult Vezetők

Határidő: folyamatos

 

JELMAGYARÁZAT és FOGALOMÉRTELMEZÉS  „A Minőségcélok tervezése, értékelése 2017. év „  alábbi táblázatok értelmezéséhez

 • Speciális ok: ( ok) a Minőségügyi rendszerünkben értelmezett olyan ok, ami a Képző Intézménytől független, – pl. olyan  speciális csoportösszetétel, ahol a „ a befejezett iskolai végzettség hiánya „ mindössze 1-2 osztály elvégzését jelenti, vagy pl. a képzésben résztvevők munkanélküliek munkát vállalnak,  ha a támogatási összeg magasabb, mint amit a képzés alatt kapnak. ( Ilyen esetben képzés kezdete után többen  felbontják a Felnőttképzési szerződést, stb. )

Pozitív speciális ok is lehetséges, pl. amikor egy multinacionális cég külföldi gyakorlatra viszi a képzésben résztvevőt, és a képző hozzájárul a vizsgahalasztáshoz.

 • Nincs adat = az NSZFH honlapján kihirdetett bázis adathoz viszonyítás nem lehetséges, mivel ilyen adat nincs még ezen a honlapon ( nem releváns )
 • Releváns ( a vizsgaeredményekhez viszonyítás)- a befejezett  OKJ szerinti szakképzések esetében, mivel a résztvevőket érdemjeggyel értékelik, és bizonyítványt kapnak. A vizsgaeredmények visszacsatolhatóak a tervezett minőségcélhoz.
 • Nem releváns egy adathoz, számjegyhez viszonyítás: – szöveges értékelés esetén, vagy ha a képzés nem zárul vizsgával ( Pl. „B” és „D” képzési körhöz tartozó képzéseken egyik v. a másik forma  a jellemző )
 • Nincs adat: a „Folyamatban lévő képzéseken” ( rövidítés lehet = FLK), vagy  nem indult még ilyen képzés, ill. akkor,  ha a hatályos jogszabály az előző képzéshez való viszonyítást ír elő,  de  előzőleg még nem volt ilyen képzés
 • Összegző lap: – elégedettség mérő lapok kiértékelése kérdésenként és szakképesítésenként megvalósul, – összegzéssel zárul.

A Felnőttképző Intézmény  kiértékelése, rövid elemzése a táblázat  1. sz. mellékletét képezi

 

 1. Indított Képzési Program megnevezése: Építő –és anyagmozgatógép kezelője (Emelőgép kezelő, kivéve targonca szakmairány)

 „ A „ képzési kör        OKJ 32 582 02  E-000077/2014/A014

  Indított Képzési Programok neve, OKJ és tanfolyamszáma                 Éves átlagos vizsgaeredmények Lemorzsolódási  arány (%) Résztvevői elégedettség
2016.

tény

2017 terv Elért vizsgaered-mény PMKH honlapján kihirdetett bázis adat Célérték

indoklás

 

%

Terv

%

Tény

Célérték

Indok-lás

%

Terv

%

Tény

Célérték

Indoklás

1.       Építő –és anyagmozgatógép kezelője
(Emelőgép kezelő, kivéve targonca szakmairány)  EGK-GY/2017/1 (15 fő)
4,8 ≈ 4 4,94 4,45 kiváló < 15 0 kiváló 7 9,28 összegző lap
2.       Építő –és anyagmozgatógép kezelője
(Emelőgép kezelő, kivéve targonca szakmairány)  EGK-GY/2017/4 (6 fő)
4,53 ≈ 4 5 4,45 kiváló < 15 1 kiváló 7 9,71 összegző lap
  Összesen: 21 fő                  

 

 1. Indított Képzési Program megnevezése: Építő –és anyagmozgatógép kezelője (Targoncavezető szakmairány)
  „ A „ képzési kör        OKJ 32 582 02    E-000077/2014/A014
  Indított Képzési Programok neve, OKJ és tanfolyamszáma                 Éves átlagos vizsgaeredmények Lemorzsolódási  arány (%) Résztvevői elégedettség
2016.

tény

2017. terv Elért vizsgaered-mény PMKH honlapján kihirdetett bázis adat Célérték

indoklás

 

%

Terv

%

Tény

Célérték

Indok-lás

%

Terv

%

Tény

Célérték

Indoklás

3.       Építő –és anyagmozgatógép kezelője
(Targoncavezető szakmairány)
TV-GY/2017/2 (31 fő)
4 ≈ 4 4,93 4,27 kiváló < 15 0 kiváló 7 9,24 összegző lap
4.       Építő –és anyagmozgatógép kezelője
(Targoncavezető szakmairány)
TV-GY/2017/3 (24 fő)
4,3 ≈ 4 4,04 4,27 kiváló < 15 0 kiváló 7 9,02 összegző lap
5.       Építő –és anyagmozgatógép kezelője OKJ 32 582 02  ( Targoncavezető szakmairány)  TV-GY/2017/5 (7 fő) 4,25 ≈ 4 4,83 4,27 kiváló < 15 1 kiváló 7 9,41 összegző lap
  Összesen: 62 fő                  

 

 1. Indított Képzési Program megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő

 „ A „ képzési kör        OKJ 31 761 01  E-000077/2014/A014

  Indított Képzési Programok neve, OKJ és tanfolyamszáma                 Éves átlagos vizsgaeredmények Lemorzsolódási  arány (%) Résztvevői elégedettség
2016.

tény

2017. terv Elért vizsgaered-mény PMKH honlapján kihirdetett bázis adat Célérték

indoklás

 

%

Terv

%

Tény

Célérték

Indok-lás

%

Terv

%

Tény

Célérték

Indoklás

6.       Gyermek- és ifjúsági felügyelő GYIF-BGY/2017/6 (16 fő) nem  releváns ≈ 4 3,81 3,66 kiváló < 15 0 kiváló 7 8,94 összegző lap
7.       Gyermek- és ifjúsági felügyelő GYIF-H/2017/8 (19 fő) nem  releváns ≈ 4 4,17 3,66 kiváló < 15 1 kiváló 7 9,01 összegző lap
  Összesen: 35 fő                  

 

 1. Indított Képzési Program megnevezése: Óvodai dajka

 „ A „ képzési kör        OKJ 31 140 01  E-000077/2014/A014

  Indított Képzési Programok neve, OKJ és tanfolyamszáma                 Éves átlagos vizsgaeredmények Lemorzsolódási  arány (%) Résztvevői elégedettség
2016.

tény

2017. terv Elért vizsgaered-mény PMKH honlapján kihirdetett bázis adat Célérték

indoklás

 

%

Terv

%

Tény

Célérték

Indok-lás

%

Terv

%

Tény

Célérték

Indoklás

8.       Óvodai dajka ÓD-BGY/2017/7 (18 fő) 5 ≈ 4 4,88 4,53 kiváló < 15 0 kiváló 7 9,57 összegző lap

 

 1. Folyamatban lévő „ A „ képzési körhöz tartozó OKJ szerinti  ( 2018. évre áthúzódó)  képzések —

 

  Indított Képzési Programok neve, OKJ és tanfolyamszáma Éves átlagos vizsgaeredmények Lemorzsolódási  arány (%) Résztvevői elégedettség
 2016. tény  2017. terv Elért vizsgaeredmény PMKH honlapján kihirdetett bázis adat  Célérték indoklás % Terv  % Tény  Célérték Indokás % Terv  % Tény  Célérték Indokás
1.     
 Gyógymasszőr OKJ 54 726 04 GYM-ST/2017/9 (19 fő)  nem releváns  ≈ 4  3,89  kiváló  <15  jó  7  összegző lap
2.     
 Családsegítő asszisztens OKJ 52 761 01 CSSA-BP/2017/10 (19 fő)  nem releváns  ≈ 4  nincs adat  kiváló  <15  jó  7  összegző lap
3.  Óvodai dajka 31 140 01 01 ÓD-ST/2017/11 (18 fő)  4,69  ≈ 4  4,53  kiváló  <15  jó  7  összegző lap
4.  Óvodai dajka 31 140 01  ÓD-ST/2017/12 (14 fő)  4,5  ≈ 4  4,53  kiváló  <15  jó  7  összegző lap
5.  Családellátó OKJ 21 814 01  CSE-BP/2017/13 (22 fő)  nem releváns  ≈ 4  4,05  kiváló  <15  jó  7  összegző lap
6.  Építő- és anyagmozgatógép kezelője ( Targoncavezető) OKJ 32 582 02  TV-FA/2017/14 (23 fő)  4  ≈ 4  4,27  kiváló  <15  jó  7  összegző lap
 Összesen: 115 fő

 

2017-ben  az  „ A”  képzési körben indított Képzési Programok száma :   7

A képzési csoportok száma : 14  Képzéseinken 2017-ben vizsgázók száma: 133 fő

Ebből 2018-ra áthúzódó képzés:   6  Folyamatban lévő képzéseinken 115 fő vesz részt.

Valamennyi minőségi mutató megközelíti a „kiváló” szintet

 

 

 

 

Pusztamonostor, 2017.12.30.

 

 Moravcsik Béláné

Bt. képviselő

képzési tevékenységért felelős vezető

Moravcsik Hajnalka

képzési igazgató