Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Mezőgazdasági munkás | Oktatási és Szakértő Bt.

Mezőgazdasági munkás

OKJ 21 621 02

Engedélyszám: E-000077/2014/A016

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360 óra

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
 • Bemeneti kompetenciák: –
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
 • Elméleti képzési idő aránya: 30%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
 • Szintvizsga: –
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

6130

Vegyesprofilú gazdálkodó

Állat- és növénytermesztő

 

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A mezőgazdasági munkás általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 • talaj-előkészítést, vetést végezni,
 • – a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • – növényápolást végezni,
 • – élelmiszercélú növényt betakarítani, tárolni,
 • – takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,
 • – gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,
 • – tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
 • – állatot takarmányozni,
 • – gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
 • – környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani.

 

Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

34 621 01

Gazda

szakképesítés

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK:

A

B

4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10997-16

Állattartás

4.4.

10998-16

Növénytermesztés

4.5.

10999-16

Kertészeti alapok

4.6.

11000-16

Mezőgazdasági géptan

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK:

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10997-16

Állattartás

szóbeli

5.2.4.

10998-16

Növénytermesztés

szóbeli

5.2.5.

10999-16

Kertészeti alapok

gyakorlat

5.2.6.

11000-16

Mezőgazdasági géptan

gyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, takarmánykiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, klinikai alapértékek, alapvető vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel). (aránya: 65%)
 • Felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok, állattartásban, állatápolásban, állattenyésztésben használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek). (aránya: 10%)
 • Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladatvégrehajtása
 • Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása
  (pl. takarmányelőkészítés gépei, itatás, trágyaeltávolítás, fejés, tejkezelés gépesítése, állatápolás gépei, tojásgyűjtés és -kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás eszközei, állattartó épületek klímaszabályozása, mosás és fertőtlenítés gépei, elektromos kerítések, mérlegelés, állatszállítás eszközei, járművei). (aránya: 25%)

 

 • Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
 • A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

 

 • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Növénytermesztési feladat végrehajtása (pl. alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok, vetőmagvizsgálat, vetőmagszükséglet, tápanyagutánpótlás számítások, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése). (aránya: 40%)
 • Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása (pl.: mezőgazdasági erőgépek, talajművelés gépei, tápanyagvisszapótlás gépei, vetés, ültetés, palántázás gépei, növényápolás gépei, betakarítás gépei, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kertészeti kisgépek üzemeltetése, öntözőberendezés). (aránya: 20%)
 • Felismerési feladat (pl. szántóföldi és kertészeti kultúrnövények, gyomnövények, növényi részek, kultúrnövények magjai, termései, talajtípusok, kártevők, kórokozók, kárképek, kórképek).(aránya: 10%)
 • Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, magvetés szaporító ládába/tálcába, palántázás, vegetatív szaporítás, oltás-szemzés elvégzése, ültető gödör kiásása, ültetés, öntözés, metszés, gyümölcs betakarítás, osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás, szőlőművelés és metszés). (aránya: 30%)

 

 • Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
 • A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.
 • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: –
 • A vizsgafeladat ismertetése: –
 • A vizsgafeladat időtartama: –
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Állattartás” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
 • A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Növénytermesztés” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
 • A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 • Tekintettel a feladatok összetettségére, valamint a feladat végrehajtás térben és időben történő – a mezőgazdasági sajátosságokat figyelembe vevő – összehangolásának nehézségeire, egy napon vizsgánként – a vizsgafeladatoknál meghatározott időtartamtól függetlenül – maximum 25 fő vizsgázó vizsgáztatható.
 • Az Állattartási feladat végrehajtásához az állatokkal való biztonságos munkavégzés érdekében a vizsgaszervező vagy a képző részéről segítő technikai személyzet biztosítása és jelenléte a vizsgafeladat teljes időtartamában kötelező.
 • Az A) és B) gyakorlati vizsgafeladat valamennyi gyakorlati tétele tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
 • A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

 

A komplex gyakorlati vizsgafeladatokban a feladatrészek aránya:

A) Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása esetén:

 • Állattartási feladat aránya: 65%
 • Felismerési feladat aránya: 10%
 • Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat aránya: 25%.

 

B) Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása esetén:

 • Növénytermesztési feladat aránya: 40%
 • Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat aránya: 20%
 • Felismerési feladat aránya: 10%
 • Kertészeti feladat végrehajtása aránya: 30%.

 

Felismerési feladatok:

Az A) állattartás gyakorlati vizsgafeladat felismerési részfeladatában a faj, fajta, testtájak, csontok felismerése elő állaton történhet. A takarmányminták felismerése során csak valódi takarmányminta használható. Állattenyésztésben, állattartásban, állatápolásban használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerésére kép, ábra, rajz nem használható.

 

A B) növénytermesztési, kertészeti gyakorlati vizsgafeladat felismerési részfeladatában a szántóföldi növények, zöldségfajok, gyomnövények esetében minden növényi résszel rendelkező szárított, préselt vagy zöld növény használható. Gyümölcsfajok esetében leveles vesszőt vagy hajtást és termést tartalmazó szárított, préselt vagy zöld növény, illetve mulázs használható. Szántóföldi, valamint zöldségnövények magjainak felismeréséhez kép, ábra, rajz nem használható. Kór- és kárképek esetében élő minta, kép, ábra, rajz egyaránt használható. Szántóföldi növénytermesztésben, kertészetben használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerésére kép, ábra, rajz nem használható.

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.