Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Mezőgazdasági gazdasszony, falusi vendéglátó | Oktatási és Szakértő Bt.

Mezőgazdasági gazdasszony, falusi vendéglátó

OKJ 34 811 02

gazdasszony

Engedélyszám: E-000077/2014/A004

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában :
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 20. Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

A mezőgazdasági gazdaasszony családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról.

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék előállítást) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit.

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.

Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma  megnevezése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11033-12 Család- és háztartásellátás
11034-12 Üzemgazdaság, ügyvitel
11035-12 Vendéglátás
11036-12 Napi tevékenységek
11037-12 Falusi vendégfogadás
11038-12 Kreatív textilfeldolgozás
11039-12 Mezőgazdasági termelés és feldolgozás

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE 

A B C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 11033-12  Család- és háztartásellátás gyakorlat, szóbeli
 11034-12  Üzemgazdaság, ügyvitel gyakorlat
 11035-12  Vendéglátás gyakorlat, szóbeli
 11036-12  Napi tevékenységek gyakorlat, szóbeli
 11037-12  Falusi vendégfogadás gyakorlat, szóbeli
 11038-12  Kreatív textilfeldolgozás gyakorlat
 11039-12  Mezőgazdasági termelés és feldolgozás gyakorlat, szóbeli
 11497-12  Foglalkoztatás I. írásbeli
 11499-12  Foglalkoztatás II. írásbeli
 11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI:

Gyakorlati vizsgatevékenység

1.)    A vizsgafeladat megnevezése: Textil-munkák készítése (vizsgaremek) és dokumentációja
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgáztató intézet által a Kreatív textilfeldolgozás követelménymodul szakmai ismeretei alapján meghatározott munkadarab elkészítése, amely lehet:
–    szabásminta alapján egyszerű ruhadarab (szoknya, blúz, nadrág, kötény, bébi-ruha),
–    hímzett, illetve egyéb technikával készült lakástextília,
–    kötött, horgolt ruhadarab,
–    népi motívum alapján kidolgozott használati eszköz, díszítő tárgy.
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc    A vizsgafeladat aránya: 10 %

2.)    A vizsgafeladat megnevezése: Falusi vendégfogadás, Konyhatechnika és felszolgálás, Család- és háztartásellátás
A vizsgafeladat ismertetése:  A falusi vendégfogadás jellegzetességeinek bemutatása. A vendéglátó családi lakóépület szükséges átalakításának rajzon történő megtervezése, tájjellegű ételek bemutatása, szabadban történő étkezés előkészítése, saját gazdaság, népszokások, hagyományok, emléktárgyak bemutatása, ház körüli munkafeladatok végzése, programok szervezésének előkészítése (pl. lekvár főzés, termék betakarítás a vendéggel).

A vizsgázó a vendéglátással kapcsolatos étkeztetési feladatokról bizonyítja rátermettségét. A kihúzott tételnek megfelelően kiválasztja az alapanyagokat, elkészíti a 2, vagy 3 fogásos főétkezésre szolgáló ételeket, megterít, felszolgálja és a hozzá illő italokkal is megkínálja a vendéget. Bemutatja az általa készített ételeket, ismerteti azok táplálóértékét, jellegzetességeit stb. Befejezésként leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat.

A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit készít, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Segédkezik a gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.

A vizsgafeladat időtartama: 285 perc A vizsgafeladat aránya: 45 %

3.)    A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági munkafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A különböző mezőgazdasági tevékenységek közül a vizsgázó a tételsorból az általa húzott vizsgafeladatot önállóan, az előírt környezeti és biztonsági előírások figyelembevételével végrehajtja.
A szükséges eszközöket, gépeket, növényeket, állatokat stb. a képző iskola vagy a gyakorlati munkahely biztosítja. A feladat elvégzéséhez a munkaeszközök mellett tankönyv, jegyzet nem használható, viszont a számításokhoz szükséges táblázatokat a vizsgázó rendelkezésére kell bocsátani. A tételsornak tartalmaznia kell a mezőgazdasági termeléssel és a kisüzemi, házi feldolgozással, értékesítésre történő előkészítéssel kapcsolatos, a Szakmai és Vizsgakövetelményekben meghatározott valamennyi munkafeladatot.
A tanuló a munkafeladat elvégzése után a szerszámokat letisztítva, a terepet rendezetten adja át vizsgabizottságnak.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc A vizsgafeladat aránya: 15 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

1. A vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:  A feladatlap az ismeretek alkalmazását, az alapvető számítási, ügyviteli feladatok elsajátítását méri fel: vállalkozási alapfogalmak, vállalkozások indítása, működtetése, fejlesztése, marketing tevékenység, ügyviteli, számviteli és pénzügyi alapismeretek, nyomtatványok használata, levelezés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés.

Az írásbeli vizsgatevékenység részei: Egyszerű számítási feladat (árumegrendelés mennyiségének, a vásárlás összegének meghatározása, órabérszámítás stb.). Nyomtatvány (pl. pénzfeladás, számla) kitöltése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

Szóbeli vizsgatevékenység

1. A vizsgafeladat megnevezése: Vendégfogadás és ellátás
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő „Vendéglátás”, valamint a „Napi tevékenységek” modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgázónak ismernie kell az ételkészítés első lépésétől (előkészület, tervezés) kezdve, az étel-alapanyagok vásárlásának szabályain keresztül, a felszolgált ételek elfogyasztásának befejezéséig terjedő, és az azt követő munkák végzését.
A tételek között szerepelni kell a vendéglátás és a napi tevékenységek valamennyi lényeges feladatának. Fontos, hogy a tanuló a higiéniai, a munkabiztonsági, a környezetvédelmi, a balesetvédelmi és az elsősegély-nyújtási teendőket is ismerje. Minden feladatnál ki kell térni a helyi, az iskola vagy a lakóhely környékének jellegzetes vendégfogadási lehetőségeire. Kiemelten fontos az egészséges életmódra történő utalás.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 p) A vizsgafeladat aránya: 10 %