Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Gyermek- és ifjúsági felügyelő | Oktatási és Szakértő Bt.

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

OKJ 31 761 01

Engedélyszám: E-000077/2014/A008gyermifj
Óraszám: 350 óra (elmélet 60%, gyakorlat 40%)

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:
 • A gyermek– és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
 • Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
 • Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
 • Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
 • Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
 • Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető, munkakörök, foglalkozások:

5221

 

Gyermekfelügyelő, dajka

 

Gyermekfelügyelő, dajka
Gyermekgondozó, – nevelő
Gyermekgondozó
Gyermekvédelmi asszisztens
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

12046–16

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

10523–16

Gyermekfelügyelői feladatok

10524–16

Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI :

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:

 • Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

 • Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazzák 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
 • A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.
 • A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
 • Minimum 100 óra (20%–a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%–a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.
A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE:

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

12046–16

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlati

10523–16

Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlati, írásbeli

10524–16

Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlati
 
A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI :

 

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
 • A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.
 • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A gyermekfelügyelet feladatainak és adminisztrációjának bemutatása, továbbá a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.
 • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %