Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Gyakorló mentőápoló | Oktatási és Szakértő Bt.

Gyakorló mentőápoló

OKJ 52 723 03

Nyilvántartási szám: E-000077//2014 Adószám: 26062116-1-16
Engedélyszám: E-000077/2014/A006 Óraszám: 1080 óra (elmélet 50%, gyakorlat 50%)

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI: gyakorolo-mentoapolo
 • Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik csapat tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában.

A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, a beteg ellátásában közreműködik.

Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

azonosító száma

megnevezése

11221–16

Alapápolás

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

11222–16

Klinikumi ismeretek

11165–16

Mentéstechnika

11164–16

Logisztika

11166–16

Sürgősségi betegellátás

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499–12

Foglalkoztatás II.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság
 
A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI : Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
11221–16 Alapápolás gyakorlati
11110–16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
11222–16 Klinikumi ismeretek szóbeli
11165–16 Mentéstechnika gyakorlati
11164–16 Logisztika írásbeli
11166–16 Sürgősségi betegellátás gyakorlati
11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI :
Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 11164–16 Logisztika, 11165–16 Mentéstechnika és 11166–16 Sürgősségi betegellátás követelménymodulok témaköreiből összeállított feladatok ellátása.

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Szituációs és szimulációs feladatok megoldása, végrehajtása
 • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központilag összeállított komplex írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Komplex írásbeli feladatsor megoldása, mely tartalmazzák a 4. Szakmai követelményekben felsorolt alapápolás, egészségügyi alapismeretek, klinikumi ismeretek, mentéstechnika, logisztika és a sürgősségi betegellátás modulok ismeretanyagát.
 • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Mentéstechnika, Logisztika, Sürgősségi betegellátás szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
 • A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%