Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Erasmus 2019 | Oktatási és Szakértő Bt.

Erasmus 2019

Home Erasmus 2019
  1. 2019-1-HU01-KA104-060770 számú Közösségépítés európai módszerei felnőttoktatási csoportokban című projekt.

Kezdet: 2019.08.01

Futamidő: 16 hónap

Összes támogatás: 18.753.00 EUR

A projekt célja:

Nemzetközi kapcsolatokat kiépítése európai partnerekkel a jó gyakorlatok megosztása érdekében. Munkatársainknak új ismereteket kell szereznie, elsősorban a hátrányos helyzetű, fogyatékos, alacsony képzettségű, eltérő életkorú tanulók egymást segítő csapattá kovácsolásában és a modern oktatási eszközök használatában.

Fejlesztendő területek:

  1. A hátrányos helyzetűek képzésének javítása. Szükséges olyan technikák megismerése, amelynek alkalmazásával számukra a tananyag elsajátítása személyre szabható. Elfogadó, barátságos, befogadó légkör biztosításával jelentősen javítható a motiváció és a képzés hatékonysága. Célcsoportok: alacsony iskolai végzettségűek, ötvenedik évüket betöltött álláskeresők, fogyatékosok, foglalkozást helyettesítő támogatásban részesülők, romák, kommunikációs nehézségekkel küzdők stb.
  2. Idegen nyelvi kompetenciák javítása. Oktatási vállalkozásunk által indított képzések egyik prioritása a Jászsági Régió munkaerőpaci igényeinek kielégítése. Ezen képzési tanterv része az angol nyelv oktatása. Jól felkészült nyelvtanáraink számára olyan továbbképzéseket keresünk, amelynek tematikája alapján viszonylag rövid idő alatt jelentős idegen nyelvi kommunikációs fejlődést lehet elérni tanulóinknál. A KA 1 mobilitási projekt teljes folyamatának megismerése után 10 kollégánk jelentkezett a programokra.

Tevékenységek:

  1. Kurzusok
  2. Angol nyelvtanároknak módszertani képzés: Szeretnénk lehetőséget biztosítani a számukra, hogy célnyelvi környezetben is tudják nyelvismeretüket, módszertani kelléktárukat, kommunikációs képességeiket fejleszteni, amelyet a képzéseken alkalmazni fognak. (2 fő)
  3. Vezetői kompetenciák fejlesztése. A projektmenedzsment, változásmenedzsment, stratégiai tervezés feladatai megújuló, friss tudás megszerzését követelik meg. Ennek oka az intézmény összetettsége, mérete, innovációs céljainak szervezése. Jövőképünk középpontjában az intézmény tanulási eredményeinek emelése, ezzel szoros összefüggésben az inklúzió kiterjesztése áll. Ez a vezetés részéről az adaptív pedagógiai módszertan, tanulásszervezés, humán erőforrás fejlesztés tervszerű, esetenként radikális alakításának végig vitelét követeli meg. A feladat koordinációja a felső vezetés szintjén magas kompetencia követelménnyel jár. Az összetett nemzetközi pályázati tevékenységrendszer irányítói szintű menedzsmentje hasonlóan tudás igényes. A Bt. vezetője vesz részt a kurzuson.
  4. Módszertani kurzusok oktatók és tanárok számára. Csoport és kooperatív oktatási technikák elsajátítása. Romák, fogyatékosok, eltérő előképzettségű és szociális hátterű tanulók bevonása. IKT eszközök használatának elsajátítása. Barátságos, befogadó légkör kialakításának módszertana, szociális érzékenység javítása. (2 fő)
  5. Job shadowing tevékenységek
  6. A török iskolába látogató oktatók több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező, a partnereink körében is elismert szakmai tudású munkatársak. Hátrányokkal küzdők oktatásában is részt vettek is részt vettek, tehát magukénak érzik a célok megvalósítását.(2 fő)
  7. Az olasz partnerintézményi látogatásra olyan tanárok és oktatók vállalkoztak, akik fogékonyak és elkötelezettek a következő területeken: a közösségformálás eszközeire, az etikus közösségi részvétel kialakítására, részt vettek romák és fogyatékosok képzésében. (3 fő)