Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Élelmezésvezető | Oktatási és Szakértő Bt.

Élelmezésvezető

OKJ 52 811 01

Engedélyszám: E-000077/2014/A019

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
 • Bemeneti kompetenciák: –
 • Szakmai előképzettség:
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
 • Elméleti képzési idő aránya: 60 %
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az élelmezésvezető irányítói, vezetői feladatokat lát el a közétkeztetés területén működő élelmezési üzemegységben. Feladata a közétkeztetési ellátásban részesülő különböző csoportok táplálkozásának megszervezése, a hatályos közétkeztetési rendeletnek megfelelően. A mindennapi munkája során a különböző korcsoportok szükségleteit azonosítja. Az elkészített étlap alapján az ételek energiatartalmát meghatározza, tápanyag-összetételét kiszámolja, allergénjeit azonosítja. Az élelmezés irányítása során kialakítja a munkarendet, kiadja a napi munkafeladatokat és folyamatos ellenőrzést végez. Az élelmezési feladatokat irányítja, az élelmiszer-biztonsági előírások alapján szervezi és felügyeli azokat. Gazdálkodási tevékenységet végez, felelősséget vállal a dokumentáció teljes körű elvégzéséért és a dokumentumok tartalmáért. Önállóan elkészíti a közétkeztetésben készülő ételekre vonatkozó anyaghányad-nyilvántartólapot, a tápanyagtartalmat kiszámolja, allergéneket jelöli. Folyamatosan követi és alkalmazza a jogszabályi változásokat. Felelősséggel tartozik a tevékenységi körében használt vagyontárgyak, alapanyagok, eszközök, berendezések megóvásáért és azokkal való anyagi elszámolásért. A leltározás és a raktár-elszámoltatást irányítja és felelősséget vállal a tartalmáért, esetleges probléma esetén igyekszik annak gyors kivizsgálására. Saját hatáskörében és felelősségkörében alkalmazza a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat. Gondoskodik maga és beosztottjai továbbképzéséről.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 •      összetételük alapján megállapítani az élelmiszerek és ételek szervezetre gyakorolt hatását
 •      népszerűsíteni az egészséges táplálkozást, a táplálkozási ajánlások alapján
 •      meghatározni a különböző korcsoportok étrendjét a táplálkozási ajánlások, a tápanyagszükséglet, a szakmai szempontok és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével,
 •      kiszámolni az ételek energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát, számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló jogszabályban meghatározott
  allergén összetevőket hagyományosan és tápanyag számítási szoftver segítségével
 •      dönteni az élelmiszerek összetétele szerinti felhasználásáról a különböző korcsoportok ellátása során
 •      az ellátottak egészségi és szociális helyzetének ismeretében a megfelelő élelmezés megvalósítására,
 •      meghatározni és alkalmazni a korszerű ételkészítési technológiákat
 •      értelmezni a táplálkozásfüggő betegségek jellemzőit, és megelőzésének módját
 •      követni és alkalmazni a dietetikus szakmai utasításait,
 •      felismerni és a jellegük szerint a diétára jellemző előírások alapján felhasználni vagy kikerülni az allergéneket tartalmazó élelmiszereket
 •      irányítani a napi élelmezési feladatokat,
 •      megszervezni, irányítani és ellenőrizni az élelmezési ellátás tevékenységeit, figyelembe véve a helyi specialitásokat
 •      a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíteni az anyaghányad-nyilvántartó lapot
 •      meghatározni az élelmezési üzem működésének tárgyi, személyi feltételeit
 •      az élelmezési üzem gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések használatára és azok működésének betanítására
 •      az áruforgalom és a termelés irányítására, ellenőrzésére
 •      az élelmezési üzem gazdaságos működtetésére
 •      gazdasági számítások elvégzésére, (költségvetés, költségelszámolás, anyagkiszabás, térítési díjak, stb.)
 •      nyersanyag nyilvántartás vezetésére és ellenőrzésére
 •      előírásoknak megfelelő dokumentáció hagyományos és elektronikus elvégzésére
 •      kialakítani a tevékenységi körében végzett vagyontárgyak, alapanyagok, eszközök, berendezések megóvására irányuló tevékenységet, azokkal való anyagi
  elszámolást
 •      irányítani a leltározást, probléma esetén annak hatékony és gyors kivizsgálására
 •      a vonatkozó munka- és tűzvédelmi és higiénés szabályok betartására és betartatására
 •      alkalmazni a dolgozók foglalkoztatására vonatkozó jogszabályokat
 •      értelmezni a szervezeti egységre és működésre vonatkozó előírásokat
 •      együttműködni munkatársaival, a dietetikussal és a diétás szakáccsal
 •      értelmezni és alkalmazni az élelmiszer-biztonsági előírásokat
 •      felkészülni a szakhatóságok ellenőrzésére, és segíteni azok munkáját
 •      a vezetői kompetenciák érvényesítésére
 •      a kötelező továbbképzéseken elsajátított ismereteket alkalmazni

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11562-16 Táplálkozástudomány ismeretek
4.4. 11629-16 Élelmezéstervezés
4.5. 11627-16 Élelmezési menedzsment
4.6. 11563-16 Minőségbiztosítás a közétkeztetésben
4.7. 11565-16 Irányított közétkeztetés gyakorlat
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.

 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11562-16 Táplálkozástudomány ismeretek írásbeli
5.2.4. 11629-16 Élelmezéstervezés írásbeli
5.2.5. 11627-16 Élelmezési menedzsment írásbeli
5.2.6. 11563-16 Minőségbiztosítás a közétkeztetésben írásbeli
5.2.7. 11565-16 Irányított közétkeztetés gyakorlat gyakorlati
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

 

 • Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közétkeztetési étlaptervezés

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Adott korcsoport számára tervezzen 10 napos mintaétlapot megadott hónapra, 5 étkezéssel. Szoftver segítségével dolgozza ki 3 egymást követő nap100 személyes anyagkiszabását, és számítsa ki az egy főre jutó energia és tápanyagértékeket (fehérje, zsír, szénhidrát), nátrium és koleszterin mennyiséget. Korrigálja a rendeletben előírt korcsoporti igényekhez +/- 5% különbséggel. Nevezze meg az adott étkezés allergén komponenseit!
 • A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

A vizsgafeladat megnevezése: Közétkeztetési ügyvitel

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Két részből álló ügyviteli feladat végzése:
 • – Adott közétkeztetési intézmény élelmezési normájának, létszám adatainak és étlapjának ismeretében végezze el a következő számításokat napi felhasználható nyersanyagköltség meghatározása, anyagkiszabás elkészítése, napi felhasznált nyersanyagköltség, értékelés. Az adatok ismeretében végezze el a szükséges korrekciót.
 • – Minimum 5 féle gazdasági számítás, (pl. tisztítási veszteségszámítás, technológiai veszteségszámítás, raktár elszámoltatás, raktárnyilvántartás számításai, stb.)

 

 • A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység –

 A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése:–

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Táplálkozástudomány – Élelmezés – Minőségbiztosítás

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza:

 • Táplálkozás-élettan és epidemiológia, Életkorok táplálkozási igényei, Alapdiéták általános ismeretei, Élelmiszer áruismeret, Közétkeztetési konyhatechnológia, Diétás-ételkészítési konyhatechnológia, Közétkeztetési étlaptervezés, Műszaki ismeretek, Közétkeztetési üzemszervezés-vezetés elmélet, Gazdálkodási ismeretek, közétkeztetési ügyvitel, Élelmezési és táplálkozási szoftverek, Közétkeztetési jogi ismeretek, Élelmiszerlánc-biztonság, Élelmezés minőségirányítása
 • A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –