Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Egészségfejlesztési segítő | Oktatási és Szakértő Bt.

Egészségfejlesztési segítő

OKJ 32 720 01

egeszsegfejlesztesi-segito

Engedélyszám: E-000077/2014/A010
Óraszám: 480 óra

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken team munkában dolgozni. Munkájuk során kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

azonosító
száma
megnevezése
11491-12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
11492-12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
11493-12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE

A B C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
11491-12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában gyakorlati
11492-12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában szóbeli
11493-12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem gyakorlati
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI:

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati interakció
A vizsgafeladat ismertetése: Kapcsolatfelvétel egy személlyel, vagy egy családdal, kockázati tényezők és felmerülő problémák azonosítása és a probléma feltárása után a probléma kezelése (kérvény megírása, orvoshoz fordulás elősegítése, egyszerűbb ápolási feladat kivitelezése), jelentéstétel a szakmai vezető felé.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakótér/lakókörnyezet fizikai, közegészségügyi jellemzőinek megítélése, a kockázati és veszélyhelyzetek azonosítása (háztartási balesetek veszélyét hordozó helyzetek, egyéb környezeti veszélyforrások, személyi, környezeti higiéné hiányosságai) a közvetlen veszély elhárítása, javaslat a megelőzésre.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtás
A vizsgafeladat ismertetése: Alapszintű elsősegélynyújtás, illetve telefonos segítséghívás (mentők, orvosi ügyelet).

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Központi írásbeli vizsgatevékenység: nincs
Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése:

  • A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
  • A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
  • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%