Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Dajka | Oktatási és Szakértő Bt.

Dajka

01193003

A szakképesítéssel ellátható munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett

Képzés óraszáma: 400 óra

A tanfolyam moduljai:

  • Nevelési feladatok a dajka tevékenységében (150 óra)
  • Gondozás és egészségvédelem (90 óra)
  • Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében (90 óra)
  • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében (70 óra)

Képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
  • 18. életév betöltése

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány és a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

Képesítő vizsga: szóbeli + gyakorlat

Képesítést igazoló dokumentum: képesítő bizonyítvány