Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Családsegítő asszisztens | Oktatási és Szakértő Bt.

Családsegítő asszisztens

OKJ 52 761 01

Engedélyszám: E-000077/2014/A022

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
  • Pályaalkalmassági követelmények
  • Egészségügyi alkalmasság

Elmélet/gyakorlat aránya:

  • 60%-elmélet
  • 40%-gyakorlat
  • Maximális óraszám: 480-720 óra
A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
3410 Oktatási asszisztens Családsegítő asszisztens

A Családsegítő asszisztens jellemző leírása:

A családsegítő asszisztens köznevelési és szociális intézményekben foglalkoztatott szakember, aki munkáját felsőfokú végzettségű pedagógus illetve szociális szakember irányítása mellett végzi, összekötő a család, az intézmény és a közösség között, valamint közvetít az interakciók során keletkező konfliktusokban. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását, szabadidős projekteket és tevékenységeket szervez. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára. Munkája, a családokkal történő hatékony kommunikáción alapul, kapcsolatrendszere nem nélkülözheti az egyetértést, a tiszteletet és a toleranciát. Szerepe, tevékenysége, társadalmi hasznossága, erkölcsi, etikai vonatkozásban is kitüntetett szerepű.

 

A családsegítő asszisztens képes:

  • információk gyűjtésére a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára segítőkapcsolat teremtésére adekvát kommunikációra, konfliktusmegoldásra konszenzusok keresésére általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására a szociális problémák felismerésére a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére módszeres munkavégzésre különböző rendezvények, programok szervezésére.

Szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése és a vizsga eredményességét igazoló dokumentum megléte.
  • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben 40 óra szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése.
  • Szakmai gyakorlatról esettanulmány készítése. Az elkészített tanulmányt a vizsgázónak az írásbeli vizsga megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal kell leadnia.