Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Családellátó | Oktatási és Szakértő Bt.

Családellátó

OKJ 21 814 01

Nyilvántartási szám: E-000077//2014 Adószám: 26062116-1-16
Engedélyszám: E-000077/2014/A004 Óraszám: 320 óra ( elmélet 20%, gyakorlat 80%)csalad

A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

  • Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.

Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető, munkakörök, foglalkozások

3512

Nevelőszülő

2312

Házi szociális munkás

Családgondozó

5223

Házi ápoló

9237

Háztartási alkalmazott

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MODULJAI:

11033-12

Család- és háztartásellátás

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI :

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:

  • Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A MODULZÁRÓ VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGE

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

11033-12

Család- és háztartásellátás

gyakorlati, szóbeli

 

 

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA VIZSGATEVÉKENYSÉGEI ÉS VIZSGAFELADATAI :

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

  • A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit, főételt készít, megterít, majd leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Segédkezik a gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.
  • A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
  • A vizsgafeladat aránya: 70%
Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás

A vizsgafeladat ismertetése:

  • A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Család- és háztartásellátás” modul témaköreit tartalmazzák.
  • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
  • A vizsgafeladat aránya: 30%