Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Aranykalászos gazda | Oktatási és Szakértő Bt.

Aranykalászos gazda

OKJ 31 621 02

Engedélyszám: E-000077/2014/A016

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720 óra

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
 • Elméleti képzési idő aránya: 40%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
 • Szintvizsga: –
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

6130

Vegyesprofilú gazdálkodó

Állat- és növénytermesztő

3.1.3.

Önálló gazda

3.1.4.

Őstermelő

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • talaj-előkészítést, vetést végezni
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
 • növényápolást végezni
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni
 • takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
 • állatot takarmányozni
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
 • állatot szaporítani
 • gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
 • kereskedelmi tevékenységet végezni
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni

Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

34 621 01

Gazda

szakképesítés

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK:

A

B

4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10997-16

Állattartás

4.4.

10998-16

Növénytermesztés

4.5.

10999-16

Kertészeti alapok

4.6.

11000-16

Mezőgazdasági géptan

4.7.

11001-16

Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK:

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).
 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10997-16

Állattartás

szóbeli

5.2.4.

10998-16

Növénytermesztés

szóbeli

5.2.5.

10999-16

Kertészeti alapok

gyakorlati

5.2.6.

11000-16

Mezőgazdasági géptan

gyakorlati

5.2.7.

11001-16

Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása

 

A vizsgafeladat ismertetése:

–       Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, takarmánykiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, klinikai alapértékek, alapvető vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 65%)

–       Felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok, állattartásban, állatápolásban, állattenyésztésben használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 10%)

–       Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása

 • Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása
  (pl. takarmány előkészítés gépei, itatás, trágyaeltávolítás, fejés, tejkezelés gépesítése, állatápolás gépei, tojásgyűjtés és -kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás eszközei, állattartó épületek klímaszabályozása, mosás és fertőtlenítés gépei, elektromos kerítések, mérlegelés, állatszállítás eszközei, járművei)
  (vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 25%)
 • Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
  A vizsgafeladat valamennyi felsorolt témakört tartalmazza. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
 • A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

 

 • A vizsgafeladat időtartama:                           120 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:          30%

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása

 

A vizsgafeladat ismertetése:

–       Növénytermesztési feladat végrehajtása (pl. alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok, vetőmagvizsgálat, vetőmagszükséglet, tápanyagutánpótlás számítások, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 40%)

–       Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása (pl. mezőgazdasági erőgépek, talajművelés gépei, tápanyagvisszapótlás gépei, vetés, ültetés, palántázás gépei, növényápolás gépei, betakarítás gépei, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kertészeti kisgépek üzemeltetése, öntözőberendezés)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 20%)

–       Felismerési feladat (pl. szántóföldi és kertészeti kultúrnövények, gyomnövények, növényi részek, kultúrnövények magjai, termései, talajtípusok, kártevők, kórokozók, kárképek, kórképek)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 10%)

–       Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, magvetés szaporító ládába, tálcába, palántázás, vegetatív szaporítás, oltás-szemzés elvégzése, ültető gödör kiásása, ültetés, öntözés, metszés, gyümölcs betakarítás, osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás, szőlőművelés és metszés)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 30%)

 

 • Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
 • A vizsgafeladat valamennyi felsorolt témakört tartalmazza. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
 • A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

 

 • A vizsgafeladat időtartama:                           120 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:          30%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: –
 • A vizsgafeladat ismertetése: –
 • A vizsgafeladat időtartama: –
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

Szóbeli vizsgatevékenység

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Állattartás” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
 • A vizsgafeladat időtartama:                            25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:          15%

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Növénytermesztés” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.

 • A vizsgafeladat időtartama:                            25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:          15%

 

 1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.

 • A vizsgafeladat időtartama:                            25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:          10%

 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 • Tekintettel a feladatok összetettségére, valamint a feladat végrehajtás térben és időben történő – a mezőgazdasági sajátosságokat figyelembe vevő – összehangolásának nehézségeire, egy napon vizsgánként – a vizsgafeladatoknál meghatározott időtartamtól függetlenül – maximum 25 fő vizsgázó vizsgáztatható.
 • Az Állattartási feladat végrehajtásához az állatokkal való biztonságos munkavégzés érdekében a vizsgaszervező vagy a képző részéről segítő technikai személyzet biztosítása és jelenléte a vizsgafeladat teljes időtartamában kötelező.
 • Az A) és B) gyakorlati vizsgafeladat valamennyi gyakorlati tétele tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
 • A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

 

A komplex gyakorlati vizsgafeladatokban a feladatrészek aránya:

 

 1. A) Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása esetén:

 

 • Állattartási feladat aránya 65%
 • Felismerési feladat aránya 10%
 • Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat aránya 25%

 

 1. B) Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása esetén:

 

 • Növénytermesztési feladat aránya 40%
 • Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat aránya 20%
 • Felismerési feladat aránya 10%
 • Kertészeti feladat végrehajtása aránya 30%

 

Felismerési feladatok:

Az A) állattartás gyakorlati vizsgafeladat felismerési részfeladatában a faj, fajta, testtájak, csontok felismerése elő állaton történhet. A takarmányminták felismerése során csak valódi takarmányminta használható. Állattenyésztésben, állattartásban, állatápolásban használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerésére kép, ábra, rajz nem használható.

A B) növénytermesztési, kertészeti gyakorlati vizsgafeladat felismerési részfeladatában a szántóföldi növények, zöldségfajok, gyomnövények esetében minden növényi résszel rendelkező szárított, préselt vagy zöld növény használható. Gyümölcsfajok esetében leveles vesszőt vagy hajtást és termést tartalmazó szárított, préselt vagy zöld növény, illetve mulázs használható. Szántóföldi, valamint zöldségnövények magjainak felismeréséhez kép, ábra, rajz nem használható. Kór- és kárképek esetében élő minta, kép, ábra, rajz egyaránt használható. Szántóföldi növénytermesztésben, kertészetben használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerésére kép, ábra, rajz nem használható.

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –