Eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés megvalósítása az Oktatási és Szakértő Bt-nél
Állatgondozó | Oktatási és Szakértő Bt.

Állatgondozó

OKJ 31 621 01

Engedélyszám: E-000077/2014/A016

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600 óra.

 

A képzés megkezdésének feltételei:

 • iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
 • Elméleti képzési idő aránya: 30%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
 • Szintvizsga: –
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

6121

Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

Állatgondozó

3.1.3.

6122

Baromfitartó és -tenyésztő

Állatgondozó

3.1.4.

6124

Kisállattartó és -tenyésztő

Állatgondozó

 

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az állatgondozó általános állattenyésztési szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni. Feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) gondozása, takarmányozása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 • gondozni az állatokat,
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
 • állatot takarmányozni (etetni és itatni),
 • az állattartás gépeit működtetni,
 • gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani.

 

Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

34 621 03

Állattartó szakmunkás

szakképesítés

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK:

A

B

4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10997-16

Állattartás

4.4.

11597-16

Állattartás gépei

 

  VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10997-16

Állattartás

szóbeli

5.2.4.

11597-16

Állattartás gépei

gyakorlat

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:  Állattartással, valamint az állattartási gépek karbantartásával, üzemeltetésével, beállításával kapcsolatos feladatok végrehajtása

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó állattartással, takarmányozással, gépüzemeltetéssel és karbantartással összefüggő komplex feladatot hajt végre, mely a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Állattartás”, valamint „Állattartás gépei” szakmai követelménymodulok gyakorlati tevékenységeire épül.

 • Állattartással kapcsolatos gyakorlati feladat elvégzése (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, alapvető vizsgálatok elvégzése)
 • Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása

 

 • A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 • A vizsgafeladat megnevezése: –
 • A vizsgafeladat ismertetése: –
 • A vizsgafeladat időtartama: –
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Állattartás” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.

 • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –